I disse dager gjøres det en liten ryddejobb i Holmestrand sine tråder og poster. Alle tråder som inneholder bilder og film blir flyttet og tråder som eksempelvis treff som er avholdt for lengst som bare inneholder småprat som "jeg kommer" og slikt slettes.

Poenget med dette er å gjøre vår del av forumet ryddig og oversiktlig for oss som bruker det en del og for at andre som titter innom lettere skal finne det som er av interesse.