kopi fra facebook

Da har vi hatt en prat på Hønsehuset og funnet ut at vi vil prøve å holde det i gang videre.
Vi er helt avhengige av at vi får noen til å være medlemmer og at vi holder treff.
Derfor prøver vi med ett nytt treff lørdag 28/3-15
Håper at de som kan tenke seg videre liv i Hønsehuset melder seg som medlemmer og kommer til treff da.
Vi må komme tilbake til innbetalingsinfo da det ikke er opprettet egen konto for det ennå.