Ford og samlebåndet

Samlebåndsproduksjon er en viktig del av moderne industri, og med det noe av grunnlaget for moderne vekst og velstand. Særlig er samlebåndsproduksjon av biler velkjent historisk, fordi mange mener at det var her denne typen produksjon først slo gjennom.

Henry Ford

Grunnleggeren av Ford Motors, som den dag i dag er et av verdens største selskaper, var Henry Ford, en stor innovatør. Hans produksjon av biler skilte seg fra mange andres ved at den satset på å lage enkle, like biler på kort tid slik at kostnadene ble svært lave og prisene deretter. På den måten la samlebåndet grunnlaget for massebilismen. Ford sa selv at han fikk noe av ideen fra å studere produksjonsmetoden i et slakteri, der kroppene til slaktede dyr ble transportert rundt om i bygningen mens de forskjellige delene gradvis ble fjernet og bearbeidet.

Ford sitt konsept ble da å gjøre akkurat det motsatte, altså å sende karosseriet på en bil rundt i et lokale mens hver enkelt arbeider fikk i oppgave å legge til en bestemt del av den ferdige bilen. Denne spesialiseringen og effektiviseringen ga så stor effekt at den moderne måten å drive industri på gjerne omtales som fordismen.

Legg att eit svar

Your email address will not be published.